Coöperatieve Leerstrategieën.

Op de Pius X werken de leerlingen in de groep met leerstrategieën, die ontwikkeld zijn door Kagan. Deze Coöperatieve Leerstrategieën (CLS) stimuleren leren en brengen een veilig klimaat in de groep en in de school.

De didactische structuren, die ingezet worden, structureren het samenwerken tussen leerlingen. Tijdens het samenwerken is het van belang, dat de inbreng tussen de leerlingen even groot is, de leerlingen wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en alle leerlingen in actie komen.

Het grote voordeel van het gebruik van CLS is, dat de leerresultaten worden vergroot, doordat er meer interactie is over de leerstof.  Door het gebruik van didactische structuren zal ook de leertijd vergroot worden, omdat alle leerlingen actief betrokken zijn.

De CLS dragen tevens bij aan de sociale vaardigheden die in deze huidige maatschappij van groot belang zijn. De leerlingen werken op een prettige manier samen en hebben daardoor “zin in het leren”.