Muziekonderwijs vinden wij belangrijk op onze school.

Op basisschool Pius X is al sinds september 2013 een heus schoolorkest actief. Dit schoolorkest is ontstaan door een intensieve samenwerking met Muziekvereniging Volharding uit Steenbergen. Deze samenwerking leverde een grote subsidie op van het Oranje Fonds waardoor het project Spelenderwijs is ontstaan.

In het project Spelenderwijs gaat uw kind op muziekles bij Volharding voor een gereduceerd tarief (€18,00 per maand) en mag het al vanaf de eerste maand meespelen in het schoolorkest van onze school wat iedere vrijdag repeteert van 11.00 tot 11.45. Om de week wordt er een klas betrokken bij ons orkest zodat alle kinderen kennis kunnen maken met wat het spelen in een orkest inhoud.

Ons orkest (van groep 5 t/m 8) zorgt voor verbinding en een vrolijke noot in onze school. Kinderen leren samen musiceren en ervaren dat technische vaardigheden hand in hand gaan met de sociaal emotionele kant van de internationale taal van de muziek.

Naast het schoolorkest wordt er in alle klassen intensief gewerkt aan de muzikale vaardigheden van zowel onze leerlingen als onze leerkrachten. In 2018 heeft de Pius X een subsidie, de zogenaamde “muziekimpuls” gekregen voor het versterken van ons muziekonderwijs in de komende drie jaar. Ook hierbij weer in nauwe samenwerking met muziekvereniging Volharding. De vakspecialisten Marco, Caio en Claudia van deze vereniging ondersteunen de muzieklessen op onze school en leren onze leerkrachten de fijne kneepjes van het vak. De methode 123-zing is daarbij onze muzikale leidraad.