De Pius X is een kleine dorpsschool die midden in het dorp de Welberg staat. De school neemt een centrale positie in waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Omdat het een kleine school betreft zijn de lijnen ontzettend kort en weten ouders de leerkrachten en de directie van de school elkaar snel te vinden. De leerkrachten op de Pius X kennen alle kinderen en voelen zich ook voor alle kinderen van de school verantwoordelijk. Het voelt fijn en geborgen bij ons op de Pius X.