De oudervereniging

Waarom een oudervereniging?

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met/ondersteuning van de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. De oudervereniging vergadert ongeveer vijf à zes keer per jaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen, voor sommige activiteiten worden werkgroepen gevormd. Elk jaar vindt er een jaarvergadering plaats en wordt de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld.

Welke activiteiten?

De oudervereniging ondersteunt het team bijv. bij de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Paasviering, sportdag, leerkrachtendag, afscheid groep 8, etc.

Daarnaast organiseren wij zelf een aantal activiteiten bijv. wandelvierdaagse, acties t.b.v. een goed doel of een extra activiteit voor onze kinderen, bij ziekte/geboorte e.d. kaartje/cadeautje regelen, etc.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Hiervoor hebben we een lijst met hulpouders die we kunnen benaderen. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden.

Lidmaatschap en bestuur

Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging vanaf het moment dat hun (oudste/eerste) kind naar school gaat. De oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit 9 leden, dit moet minimaal 5 en maximaal 9 zijn. Om iedere ouder/verzorger de kans te geven actief te zijn binnen de oudervereniging is de zittingsperiode 3 jaar.

 

Interesse in de oudervereniging?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)? We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken. Neem gerust contact op met één van de leden van de oudervereniging!