Wie vormen het ouderpanel?

Het ouderpanel van de Pius X is de klankbordgroep van school en bestaat uit de directeur van de school en een groep enthousiaste ouders. De directeur is voorzitter en samen met onderstaande ouders wordt over verschillende onderwerpen gesproken en gebrainstormd. Het ouderpanel vergadert op dezelfde tijd als de MR en is als volgt samengesteld:

Mw. Mariëlle Geers-Plasmans (moeder van Róben groep 7), Raymond de Kock (vader van Vera groep 3 en Maud groep 5) en Daniëlla Verbeek (moeder van Florien groep 8, Janica groep 5 en Sylvia groep 4).

Het ouderpanel wordt gevraagd mee te denken over een aantal zaken die op de school spelen en daar hun kijk op te geven. De onderwerpen die besproken worden, gaan vooral over de identiteit, de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs binnen de school. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vieringen, goede doelen, resultaten van toetsen, inspectierapporten, kwaliteitsmeting en overblijven.