Onze school heeft ook een leerlingenraad. In de leerlingenraad zit uit elke groep één leerling (groep 3 t/m 8) en worden allerlei ideeën besproken die de leerlingen hebben. De leerlingenraad heeft hiervoor een eigen ideeënbox. Soms heeft de leerlingenraad ook een verzoek om dingen te veranderen. Dit wordt in de vergadering met de directeur besproken. Hij neemt het mee naar het overleg met het team, MR, Ouderpanel. De leerlingen uit groep 7-8 bespreken de punten in groep 1-2.